درج نماد شرکت عمران و مسکن سازان ایران در سامانه پس از معاملات

درج نماد شرکت عمران و مسکن سازان ایران در سامانه پس از معاملات
شرکت عمران و مسکن‌سازان ایران(سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به عنوان یکصد و هفتاد و یکمین نماد معاملاتی و نود و پنجمین شرکت در بازار دوم، در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.

درج نماد شرکت عمران و مسکن سازان ایران در سامانه پس از معاملات

شرکت عمران و مسکن‌سازان ایران(سهامی عام) پس از احراز کلیه شرایط پذیرش به عنوان یکصد و هفتاد و یکمین نماد معاملاتی و نود و پنجمین شرکت در بازار دوم، در فهرست نرخ‌های فرابورس ایران درج شد.
درج نماد شرکت عمران و مسکن سازان ایران در سامانه پس از معاملات

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author