ثبات در نرخ ارز مبادله ای

ثبات در نرخ ارز مبادله ای
نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و چهارم دی ماه) بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۳۶ هزار و ۴۶۹ ریال قیمت خورد.

ثبات در نرخ ارز مبادله ای

نرخ هر دلار آمریکا برای امروز (یکشنبه بیست و چهارم دی ماه) بدون تغییر نسبت به روز شنبه ۳۶ هزار و ۴۶۹ ریال قیمت خورد.
ثبات در نرخ ارز مبادله ای

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author