تولید بدون وقفه فرآورده های استراتژیک پالایشگاه تبریز

تولید بدون وقفه فرآورده های استراتژیک پالایشگاه تبریز
مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز گفت: فراورده های استراتژیک این شرکت بدون وقفه و تعطیلی در تمامی ایام سال بصورت 24 ساعته تولید می شود.

تولید بدون وقفه فرآورده های استراتژیک پالایشگاه تبریز

مدیرعامل شرکت پالایش نفت تبریز گفت: فراورده های استراتژیک این شرکت بدون وقفه و تعطیلی در تمامی ایام سال بصورت 24 ساعته تولید می شود.
تولید بدون وقفه فرآورده های استراتژیک پالایشگاه تبریز

دانلود موزیک

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author