تثبیت متغیرهای آسیایی در مدار سبزرنگ

تثبیت متغیرهای آسیایی در مدار سبزرنگ
در حالی که سرمایه گذاران در انتظار چشم انداز مثبت سیاست پولی بانک های مرکزی هستند، بازارهای آسیایی در پی افزایش نرخ سود اوراق قرضه آمریکا، با روند مثبت همراه شدند.

تثبیت متغیرهای آسیایی در مدار سبزرنگ

در حالی که سرمایه گذاران در انتظار چشم انداز مثبت سیاست پولی بانک های مرکزی هستند، بازارهای آسیایی در پی افزایش نرخ سود اوراق قرضه آمریکا، با روند مثبت همراه شدند.
تثبیت متغیرهای آسیایی در مدار سبزرنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author