تامین مالی نخستین شرکت پخش دارو و لوازم آرایش از طریق صکوک

تامین مالی نخستین شرکت پخش دارو و لوازم آرایش از طریق صکوک
شرکت آدوراطب که توسط بزرگترین سهامدار شرکت داروسازی دکتر عبیدی یعنی شرکت کوبل دارو بنیانگذاری شده است اولین شرکتی است که در حوزه صنعت پخش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه کرده است.

تامین مالی نخستین شرکت پخش دارو و لوازم آرایش از طریق صکوک

شرکت آدوراطب که توسط بزرگترین سهامدار شرکت داروسازی دکتر عبیدی یعنی شرکت کوبل دارو بنیانگذاری شده است اولین شرکتی است که در حوزه صنعت پخش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی اقدام به تامین مالی از طریق انتشار صکوک در بازار سرمایه کرده است.
تامین مالی نخستین شرکت پخش دارو و لوازم آرایش از طریق صکوک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author