بازار چین در محاصره صنعت املاک و مستغلات

بازار چین در محاصره صنعت املاک و مستغلات
در پی اعمال محدودیت هایی در برخی از شهرهای کشور چین در خصوص معامله املاک و مستغلات، شرکت های این صنعت با افت قیمت سهام همراه شدند و شرکت های صنعتی را نیز با کاهش قیمت سهام رو به رو کردند.

بازار چین در محاصره صنعت املاک و مستغلات

در پی اعمال محدودیت هایی در برخی از شهرهای کشور چین در خصوص معامله املاک و مستغلات، شرکت های این صنعت با افت قیمت سهام همراه شدند و شرکت های صنعتی را نیز با کاهش قیمت سهام رو به رو کردند.
بازار چین در محاصره صنعت املاک و مستغلات

اندروید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author