اولین کارگاه تخصصی «صنعت پتروشیمی جهانی»

اولین کارگاه تخصصی «صنعت پتروشیمی جهانی»
شرکت بین‌المللی نکسانت(NEXANT) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه‌دهنده مشاوره تخصصی در زمینه‌های صنایع نفت، پالایش و صنایع شیمیایی با بیش از 40 سال سابقه ، مرکز مالی ایران را به عنوان همکار خود در برگزاری این کارگاه انتخاب کرده است.

اولین کارگاه تخصصی «صنعت پتروشیمی جهانی»

شرکت بین‌المللی نکسانت(NEXANT) به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه‌دهنده مشاوره تخصصی در زمینه‌های صنایع نفت، پالایش و صنایع شیمیایی با بیش از 40 سال سابقه ، مرکز مالی ایران را به عنوان همکار خود در برگزاری این کارگاه انتخاب کرده است.
اولین کارگاه تخصصی «صنعت پتروشیمی جهانی»

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author