امضای قرارداد فاینانس 5 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا

امضای قرارداد فاینانس 5 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا
پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌ در ماه‌های اخیر، ایتالیا هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد می‌شود و بدین ترتیب، گام دیگری در راستای تنوع‌بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تأمین مالی پروژه‌های کشور برداشته شده است.

امضای قرارداد فاینانس 5 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا

پس از انعقاد قرارداد با کشورهای هند، چین، کره جنوبی، دانمارک، اتریش و روسیه‌ در ماه‌های اخیر، ایتالیا هفتمین کشوری است که قرارداد فاینانس با آن منعقد می‌شود و بدین ترتیب، گام دیگری در راستای تنوع‌بخشی به خطوط اعتباری فاینانس قابل دریافت برای تأمین مالی پروژه‌های کشور برداشته شده است.
امضای قرارداد فاینانس 5 میلیارد یورویی ایران و ایتالیا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author