افزایش سرمایه عصای دست یا بلای جان بانکها ؟

افزایش سرمایه عصای دست یا بلای جان بانکها ؟
گروه بانکی یکی از گروه هایی بود که سرمایه گذاران بازار سرمایه باتوجه به مواردی همچون عدم رشد قیمت قابل قبول سهام آنها در سال 94 و نیز دریافت احتمالی مطالبات معوق خود از دولت در سال جدید، معتقد به رشد قیمت سهام آنها درپی اقبال گسترده سرمایه گذاران به آنها بودند اما این امر تا به امروز اتفاق نیفتاده

افزایش سرمایه عصای دست یا بلای جان بانکها ؟

گروه بانکی یکی از گروه هایی بود که سرمایه گذاران بازار سرمایه باتوجه به مواردی همچون عدم رشد قیمت قابل قبول سهام آنها در سال 94 و نیز دریافت احتمالی مطالبات معوق خود از دولت در سال جدید، معتقد به رشد قیمت سهام آنها درپی اقبال گسترده سرمایه گذاران به آنها بودند اما این امر تا به امروز اتفاق نیفتاده
افزایش سرمایه عصای دست یا بلای جان بانکها ؟

دانلود فیلم جدید

گیم پلی استیشن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author