افزایش ساعت معاملات بورس تهران / گشایش بورس در پنج شنبه ها

افزایش ساعت معاملات بورس تهران / گشایش بورس در پنج شنبه ها
هیات مدیره بورس تهران پس از بحث فراوان مقرر کرد که از 15 فروردین ساعت معاملات تا 17 افزایش یابد البته این الگو از بورس کالا و معاملات آتی سکه طلا برداشته شده است به همین دلیل بازگشایی بورس اوراق در روز پنج شنبه نیز مورد تصویب قرار گرفت .

افزایش ساعت معاملات بورس تهران / گشایش بورس در پنج شنبه ها

هیات مدیره بورس تهران پس از بحث فراوان مقرر کرد که از 15 فروردین ساعت معاملات تا 17 افزایش یابد البته این الگو از بورس کالا و معاملات آتی سکه طلا برداشته شده است به همین دلیل بازگشایی بورس اوراق در روز پنج شنبه نیز مورد تصویب قرار گرفت .
افزایش ساعت معاملات بورس تهران / گشایش بورس در پنج شنبه ها

فروش بک لینک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author