اعطای اعتبارات بانکی به فعالان در بورس‌های کالا و انرژی

اعطای اعتبارات بانکی به فعالان در بورس‌های کالا و انرژی
بانک رفاه در راستای گسترش سبد خدمات خود و عمل به رویکرد مشتری محوری، به فعالان در بورس های کالا و انرژی اعتبارات بانکی تخصیص می دهد.

اعطای اعتبارات بانکی به فعالان در بورس‌های کالا و انرژی

بانک رفاه در راستای گسترش سبد خدمات خود و عمل به رویکرد مشتری محوری، به فعالان در بورس های کالا و انرژی اعتبارات بانکی تخصیص می دهد.
اعطای اعتبارات بانکی به فعالان در بورس‌های کالا و انرژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author