استفاده از بورس برای توسعه طرح‌های معدنی و صنایع معدنی

استفاده از بورس برای توسعه طرح‌های معدنی و صنایع معدنی
رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به نقش بورس در توسعه کشور گفت: چاپ اوراق مشارکت ارزی و ریالی، صندوق پروژه فروش کل محصولات در بورس کالا و حمایت از شرکت های سهامی عام و پذیرش آنها در بورس، به سلامت اقتصادی و توسعه کشور کمک می کند که بورس در این زمینه نقش پررنگی دارد.

استفاده از بورس برای توسعه طرح‌های معدنی و صنایع معدنی

رئیس هیئت عامل ایمیدرو با اشاره به نقش بورس در توسعه کشور گفت: چاپ اوراق مشارکت ارزی و ریالی، صندوق پروژه فروش کل محصولات در بورس کالا و حمایت از شرکت های سهامی عام و پذیرش آنها در بورس، به سلامت اقتصادی و توسعه کشور کمک می کند که بورس در این زمینه نقش پررنگی دارد.
استفاده از بورس برای توسعه طرح‌های معدنی و صنایع معدنی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author