اجرای اصل 44 قانون اساسی راهبرد اساسی وزارت اقتصاد در سال 95

اجرای اصل 44 قانون اساسی راهبرد اساسی وزارت اقتصاد در سال 95
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش زمینه های اشتغال و ارتقای تولید ملی، از راهبردهای اساسی این وزارتخانه در سال 1395 است.

اجرای اصل 44 قانون اساسی راهبرد اساسی وزارت اقتصاد در سال 95

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اجرای صحیح سیاست های اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش زمینه های اشتغال و ارتقای تولید ملی، از راهبردهای اساسی این وزارتخانه در سال 1395 است.
اجرای اصل 44 قانون اساسی راهبرد اساسی وزارت اقتصاد در سال 95

آهنگ جدید

گیم پلی استیشن

label, , , , , , , , , , , , ,

About the author