هر آنچه باید از تسه ها بدانیم

اوراق تسهیلات مسکن (تسه)

این اوراق توسط بانک مسکن منتشر می‌گردد. این بانک “حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز” را ایجاد نموده به طوریکه سپرده گذاران این حساب علاوه بر دریافت سود سپرده کوتاه مدت عادی، از اوراق تسهیلات مسکن نیز بهره‌مند می‌گردند.

حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز

*-سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ممتاز عادی :که علاوه بر اخذسود، باتوجه به ضوابط تعیین شده توسط بانک امکان برخورداری از اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن را نیز خواهند داشت.

تخصیص اوراق مذکور با توجه به مبلغ و مدت سپرده‌گذاری براساس اولویت بندی امتیازحساب‌ها انجام خواهد گرفت.

تعهد بانک در قبال سپرده‌گذاران عادی این حساب صرفا محدود به پرداخت سود طبق ضوابط و شرایط اعلام شده از سوی بانک مسکن می‌باشد، که در حال حاضر نرخ سود این حساب ۱۱ درصد است.

هر آنچه باید از تسه ها بدانیم
هر آنچه باید از تسه ها بدانیم

*-سپرده سرمایه گذاری ممتاز(کوتاه مدت ویژه): اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی با انعقاد قرارداد براساس کلیات و شرایط این حساب علاوه بر دریافت سود ویژه معادل حساب های سپرده سرمایه گذاری ویژه سه تا نه ماهه (۳ ماهه ۱۴ درصد، ۶ ماهه ۱۶ درصد ، ۹ ماهه ۱۸ درصد ) ، مشروط به نگهداری حداقل مانده تعیین شده توسط بانک ، در حال حاضر (مبلغ ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) پس از گذشت حداقل یک ماه (منتهی به پانزدهم ماه) از افتتاح حساب از حق استفاده از اوراق گواهی حق‌تقدم تسهیلات مسکن بهره‌‌مند می شوند. لازم به ذکر است در صورت کاهش مانده حساب از ۱۶۰ میلیون ریال حساب فسخ می گردد.(به ازای هر ۱۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال در هر ماه یک حق تقدم اوراق تسهیلات تعلق میگیرد.)

-درصد تخصیص اوراق در حسابهای افتتاحیه سال ۹۳ معادل ۳۹ درصد می باشد

[irp posts=”36109″ name=”تسه چیست و چگونه اوراق بانک مسکن خریداری نماییم”]

label,

About the author