110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگان

110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگان
تالار صادراتی بورس کالای ایران روز یکشنبه 24 امردادماه، میزبان عرضه 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده مجتمع سنگان است.

110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگان

تالار صادراتی بورس کالای ایران روز یکشنبه 24 امردادماه، میزبان عرضه 110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی شده مجتمع سنگان است.
110 هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع سنگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author