101 هزار تن جو دامی در تالار محصولات کشاورزی

101 هزار تن جو دامی در تالار محصولات کشاورزی
تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران روز شنبه 30 امردادماه شاهد عرضه 101 هزار و 632 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی است.

101 هزار تن جو دامی در تالار محصولات کشاورزی

تالار محصولات کشاورزی بورس کالای ایران روز شنبه 30 امردادماه شاهد عرضه 101 هزار و 632 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی است.
101 هزار تن جو دامی در تالار محصولات کشاورزی

عکس های داغ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author