۸۲ هزار قرارداد آتی سکه ثبت شد

۸۲ هزار قرارداد آتی سکه ثبت شد
در معاملات آتی سکه طی هفته گذشته، سررسید آبان ماه سال ۹۷ به عنوان پرطرفدارترین سررسید لقب گرفت به نحوی که معامله گران ۶۶ هزار و ۹۸۴ قرارداد را به ارزش ۱۱ هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال در این موعد تحویل به ثبت رساندند.

۸۲ هزار قرارداد آتی سکه ثبت شد

در معاملات آتی سکه طی هفته گذشته، سررسید آبان ماه سال ۹۷ به عنوان پرطرفدارترین سررسید لقب گرفت به نحوی که معامله گران ۶۶ هزار و ۹۸۴ قرارداد را به ارزش ۱۱ هزار و ۲۹۷ میلیارد ریال در این موعد تحویل به ثبت رساندند.
۸۲ هزار قرارداد آتی سکه ثبت شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author