۲۸ درصد معاملات بورس در اختیار معامله گران ‌آنلاین

۲۸ درصد معاملات بورس در اختیار معامله گران ‌آنلاین
آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی اداره آمار و اطلاعات بورس تهران نشان می دهد: در آذر ماه سال ۱۳۹۶، تعداد ۹۵.۱۰۵ میلیون سهم به ارزش ۱۸۷.۹۷۶ میلیارد ریال از طریق معاملات الکترونیکی مبادله شده که به ترتیب حدود ۲۸.۰۵ و ۲۱.۹۶ درصد از کل معاملات را شامل می شود.

۲۸ درصد معاملات بورس در اختیار معامله گران ‌آنلاین

آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی اداره آمار و اطلاعات بورس تهران نشان می دهد: در آذر ماه سال ۱۳۹۶، تعداد ۹۵.۱۰۵ میلیون سهم به ارزش ۱۸۷.۹۷۶ میلیارد ریال از طریق معاملات الکترونیکی مبادله شده که به ترتیب حدود ۲۸.۰۵ و ۲۱.۹۶ درصد از کل معاملات را شامل می شود.
۲۸ درصد معاملات بورس در اختیار معامله گران ‌آنلاین

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author