یک هفته با بورس کالا

یک هفته با بورس کالا
در هفته گذشته رویدادها و اظهار نظرهای مهمی پیرامون بورس کالا صورت گرفت که آغاز معاملات ثانویه اولین صندوق طلا ،تبدیل شدن به مرجعیت قیمتی زعفران و پسته از طریق بورس کالا و اعلام مزایای عرضه جوجه یک روزه و اجرای قیمت تضمینی گندم در بورس کالای ایران از مهم ترین آنها بود.

یک هفته با بورس کالا

در هفته گذشته رویدادها و اظهار نظرهای مهمی پیرامون بورس کالا صورت گرفت که آغاز معاملات ثانویه اولین صندوق طلا ،تبدیل شدن به مرجعیت قیمتی زعفران و پسته از طریق بورس کالا و اعلام مزایای عرضه جوجه یک روزه و اجرای قیمت تضمینی گندم در بورس کالای ایران از مهم ترین آنها بود.
یک هفته با بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author