گلایه طیب‌نیا از سنگ‌اندازی‌ در خصوصی‌سازی شرکت‌ها

گلایه طیب‌نیا از سنگ‌اندازی‌ در خصوصی‌سازی شرکت‌ها
به گفته وزیر اقتصاد، اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.

گلایه طیب‌نیا از سنگ‌اندازی‌ در خصوصی‌سازی شرکت‌ها

به گفته وزیر اقتصاد، اگر ما در گذشته بخش دولتی و خصوصی داشتیم الان بخش شبه دولتی، دولتی و خصوصی داریم که بخش شبه دولتی ناکارآمدی بخش دولتی را دارند ولی نظارت بخش دولتی را ندارند.
گلایه طیب‌نیا از سنگ‌اندازی‌ در خصوصی‌سازی شرکت‌ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author