گشایش نماد معاملاتی اوراق قطار شهری مشهد در بورس تهران

گشایش نماد معاملاتی اوراق قطار شهری مشهد در بورس تهران
امروز شنبه 30 امرداد 1395 معاملات ثانویه اوراق مشارکت شهرداری مشهد (مشهد612)، در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.

گشایش نماد معاملاتی اوراق قطار شهری مشهد در بورس تهران

امروز شنبه 30 امرداد 1395 معاملات ثانویه اوراق مشارکت شهرداری مشهد (مشهد612)، در بازار اوراق بدهی بورس اوراق بهادار تهران آغاز می شود.
گشایش نماد معاملاتی اوراق قطار شهری مشهد در بورس تهران

پرشین موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author