گزارش تصویری پنجاه سالگی بورس

گزارش تصویری پنجاه سالگی بورس
در مراسم پنجاه سالگی بورس ، وزیر امور اقتصادی و‌دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از پیشکسوتان، مدیران و‌ فعالان بازار سرمایه حضور داشتند.

گزارش تصویری پنجاه سالگی بورس

در مراسم پنجاه سالگی بورس ، وزیر امور اقتصادی و‌دارایی، رییس کل بانک مرکزی، رییس کل بیمه مرکزی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از پیشکسوتان، مدیران و‌ فعالان بازار سرمایه حضور داشتند.
گزارش تصویری پنجاه سالگی بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author