گروه محصولات شیمیایی، پیشروی بازار

گروه محصولات شیمیایی، پیشروی بازار
در دومین ماه از زمستان بررسی صنایع از نظر ارزش بازار نشان می دهد که گروه محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن ۲۷ شرکت و ارزش بازار ۸۶۰ هزار میلیارد ریالی در رتبه اول قرار دارد، فلزات اساسی با ۵۵۲ هزار میلیارد ریال و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ۳۴۶ هزار میلیارد ریال رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

گروه محصولات شیمیایی، پیشروی بازار

در دومین ماه از زمستان بررسی صنایع از نظر ارزش بازار نشان می دهد که گروه محصولات شیمیایی با در اختیار داشتن ۲۷ شرکت و ارزش بازار ۸۶۰ هزار میلیارد ریالی در رتبه اول قرار دارد، فلزات اساسی با ۵۵۲ هزار میلیارد ریال و فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای با ۳۴۶ هزار میلیارد ریال رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.
گروه محصولات شیمیایی، پیشروی بازار

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author