گرامیداشت پنجمین سالروز عرضه سهام بانک پاسارگاد در بورس تهران

گرامیداشت پنجمین سالروز عرضه سهام بانک پاسارگاد در بورس تهران
بازگشایی معاملات امروز دوشنبه مورخ 25 امرداد ماه شرکت بورس تهران، در قالب مراسمی نمادین و با حضور مدیران ارشد بانک پاسارگاد برگزار شد و زنگ آغاز معاملات به صدا درآمد.

گرامیداشت پنجمین سالروز عرضه سهام بانک پاسارگاد در بورس تهران

بازگشایی معاملات امروز دوشنبه مورخ 25 امرداد ماه شرکت بورس تهران، در قالب مراسمی نمادین و با حضور مدیران ارشد بانک پاسارگاد برگزار شد و زنگ آغاز معاملات به صدا درآمد.
گرامیداشت پنجمین سالروز عرضه سهام بانک پاسارگاد در بورس تهران

آخرین اخبار ورزشی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author