کمرنگ شدن تقاضا برای خرید سهام

کمرنگ شدن تقاضا برای خرید سهام
معاملات هفته گذشته با کاهش تقاضا برای خرید سهام در اغلب گروه ها همراه شد و در حالی که طی هفته های قبل از آن گروه های معدنی و پالایشی گوی سبقت برای جذب نقدینگی و تقاضا برای خرید سهام را از گروه ها دیگر همچون خودرو ربوده بودند، اما طی هفته گذشته این گروه ها نیز در پی افزایش فشار فروش سهام و کمرنگ شدن طرف تقاضا با کاهش قیمت سهام مواجه شدند.

کمرنگ شدن تقاضا برای خرید سهام

معاملات هفته گذشته با کاهش تقاضا برای خرید سهام در اغلب گروه ها همراه شد و در حالی که طی هفته های قبل از آن گروه های معدنی و پالایشی گوی سبقت برای جذب نقدینگی و تقاضا برای خرید سهام را از گروه ها دیگر همچون خودرو ربوده بودند، اما طی هفته گذشته این گروه ها نیز در پی افزایش فشار فروش سهام و کمرنگ شدن طرف تقاضا با کاهش قیمت سهام مواجه شدند.
کمرنگ شدن تقاضا برای خرید سهام

خبر دانشجویی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author