کاهش قیمت در نمادهای کم‌باری و استقبال خریداران

کاهش قیمت در نمادهای کم‌باری و استقبال خریداران
در معاملات امروز دوشنبه 96.05.09 در بازار برق بورس انرژی ، 8,584,000 کیلووات برق به ارزش 28 میلیارد و 678 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد.

کاهش قیمت در نمادهای کم‌باری و استقبال خریداران

در معاملات امروز دوشنبه 96.05.09 در بازار برق بورس انرژی ، 8,584,000 کیلووات برق به ارزش 28 میلیارد و 678 میلیون ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با افزایش قابل توجهی همراه شد.
کاهش قیمت در نمادهای کم‌باری و استقبال خریداران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author