کارنامه مثبت بورس در بازگشایی نمادهای متوقف

کارنامه مثبت بورس در بازگشایی نمادهای متوقف
وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با تشریح فعالیت های اقتصادی دولت از پرداخت کامل سود سهام عدالت به دهک‌های پایین خبر داد. وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش به بازگشایی بسیاری از نمادهای بورسی اشاره کرد و در خصوص فروش سهام سهامداران شرکت کنتورسازی توضیحاتی را ارائه داد.

کارنامه مثبت بورس در بازگشایی نمادهای متوقف

وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما، با تشریح فعالیت های اقتصادی دولت از پرداخت کامل سود سهام عدالت به دهک‌های پایین خبر داد. وی همچنین در بخش دیگری از اظهاراتش به بازگشایی بسیاری از نمادهای بورسی اشاره کرد و در خصوص فروش سهام سهامداران شرکت کنتورسازی توضیحاتی را ارائه داد.
کارنامه مثبت بورس در بازگشایی نمادهای متوقف

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author