چشم‌انداز بازار سهام ایران در نیمه دوم سال 95

چشم‌انداز بازار سهام ایران در نیمه دوم سال 95
اگر روند جاری رشد بورس با همان شتاب فوق‌العاده زمستان سال گذشته ادامه می یافت ، موجب سبقت گرفتن قیمت سهام از واقعیت تحولات اقتصادی کشور می شد. وضعیتی که در نهایت و بنابر تجربه تاریخی، اصلاح ناگزیر قیمت‌های سهام و بازگشت به سمت ارزش ذاتی آنها را در پی می داشت. اما تغییر در کاهش معنادار نرخ سود، افزایش قیمت‌های جهانی کالاها به ویژه نفت و رشد سودآوری شرکت‌ها – می‌تواند منجر به تغییر جمع‌بندی حاضر از چشم‌انداز بازار سهام شود.

چشم‌انداز بازار سهام ایران در نیمه دوم سال 95

اگر روند جاری رشد بورس با همان شتاب فوق‌العاده زمستان سال گذشته ادامه می یافت ، موجب سبقت گرفتن قیمت سهام از واقعیت تحولات اقتصادی کشور می شد. وضعیتی که در نهایت و بنابر تجربه تاریخی، اصلاح ناگزیر قیمت‌های سهام و بازگشت به سمت ارزش ذاتی آنها را در پی می داشت. اما تغییر در کاهش معنادار نرخ سود، افزایش قیمت‌های جهانی کالاها به ویژه نفت و رشد سودآوری شرکت‌ها – می‌تواند منجر به تغییر جمع‌بندی حاضر از چشم‌انداز بازار سهام شود.
چشم‌انداز بازار سهام ایران در نیمه دوم سال 95

اخبار جهان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author