چراغ بازار برق بورس انرژی ایران روشن شد

چراغ بازار برق بورس انرژی ایران روشن شد
در جریان معاملات روز ‌یکشنبه (24 مرداد ماه 95)، در بازار برق بورس انرژی ایران 8 هزار و 510 قرارداد در قالب 84 معامله و معادل 640 هزار و 194 مگاوات ساعت به ارزش 63 میلیارد و 551 میلیون ریال معامله شد.

چراغ بازار برق بورس انرژی ایران روشن شد

در جریان معاملات روز ‌یکشنبه (24 مرداد ماه 95)، در بازار برق بورس انرژی ایران 8 هزار و 510 قرارداد در قالب 84 معامله و معادل 640 هزار و 194 مگاوات ساعت به ارزش 63 میلیارد و 551 میلیون ریال معامله شد.
چراغ بازار برق بورس انرژی ایران روشن شد

خبرگذاری خوزستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author