پژو و سیتروئن حتی با خروج آمریکا از برجام در ایران می‌ماند

پژو و سیتروئن حتی با خروج آمریکا از برجام در ایران می‌ماند
احمد نعمت بخش درخصوص عدم تمدید لغو تحریم‌های مرتبط با توافقات هسته‌ای از سوی آمریکا و تاثیر آن بر روی قراردهای خودروسازی ایران با شرکت‌های خارجی گفت: با استفاده از تجارب دوره قبل این بار به گونه‌ای قراردادها را تنظیم کردیم که اگر تحریم ها بازگشت، شرکت‌های طرف قرارداد نتوانند مانند قبل ایران را ترک کرده و تعهدات را انجام ندهند.

پژو و سیتروئن حتی با خروج آمریکا از برجام در ایران می‌ماند

احمد نعمت بخش درخصوص عدم تمدید لغو تحریم‌های مرتبط با توافقات هسته‌ای از سوی آمریکا و تاثیر آن بر روی قراردهای خودروسازی ایران با شرکت‌های خارجی گفت: با استفاده از تجارب دوره قبل این بار به گونه‌ای قراردادها را تنظیم کردیم که اگر تحریم ها بازگشت، شرکت‌های طرف قرارداد نتوانند مانند قبل ایران را ترک کرده و تعهدات را انجام ندهند.
پژو و سیتروئن حتی با خروج آمریکا از برجام در ایران می‌ماند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author