پرداخت بیش از ۳۳هزار میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

پرداخت بیش از ۳۳هزار میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران
در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران همچنین بیش از 5 هزار و 816 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

پرداخت بیش از ۳۳هزار میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

در معاملات هفته گذشته فرابورس ایران همچنین بیش از 5 هزار و 816 نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.
پرداخت بیش از ۳۳هزار میلیارد ریال انواع سود به سرمایه گذاران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author