ویژن کارت ایرانیان نماینده قانونی مستر کارت در ایران است

ویژن کارت ایرانیان نماینده قانونی مستر کارت در ایران است
خبر ارائه مسترکارت از سوی شرکت پست طی روزهای گذشته حاشیه‌های متعددی به دنبال داشته و در تازه‌ترین اظهارات، سخنگوی این شرکت آمریکایی فعالیت در ایران را تکذیب کرده است.

ویژن کارت ایرانیان نماینده قانونی مستر کارت در ایران است

خبر ارائه مسترکارت از سوی شرکت پست طی روزهای گذشته حاشیه‌های متعددی به دنبال داشته و در تازه‌ترین اظهارات، سخنگوی این شرکت آمریکایی فعالیت در ایران را تکذیب کرده است.
ویژن کارت ایرانیان نماینده قانونی مستر کارت در ایران است

آهنگ جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author