ورود ۸ محصول تولید کنندگان پایین‌دستی مایعات نفتی

ورود ۸ محصول تولید کنندگان پایین‌دستی مایعات نفتی
با احتساب تعداد پذیرش‌های صورت گرفته تا امروز، تعداد 142 کالا در بازار هیدروکربوری به همراه 44 نیروگاه در بازار برق بورس انرژی ایران پذیرش‌شده که این روند در پنجمین سال تأسیس بورس انرژی مؤید افزایش روزافزون اقبال و اعتماد فعالان و تولیدکنندگان کالاهای انرژی به عملکرد این شرکت است.

ورود ۸ محصول تولید کنندگان پایین‌دستی مایعات نفتی

با احتساب تعداد پذیرش‌های صورت گرفته تا امروز، تعداد 142 کالا در بازار هیدروکربوری به همراه 44 نیروگاه در بازار برق بورس انرژی ایران پذیرش‌شده که این روند در پنجمین سال تأسیس بورس انرژی مؤید افزایش روزافزون اقبال و اعتماد فعالان و تولیدکنندگان کالاهای انرژی به عملکرد این شرکت است.
ورود ۸ محصول تولید کنندگان پایین‌دستی مایعات نفتی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author