ورود گندم به بورس کالا پایداری تولید کشور را تضمین می کند

ورود گندم به بورس کالا پایداری تولید کشور را تضمین می کند
علی خان محمدی درباره دستور محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی مبنی بر عرضه گندم از سال آینده در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی افزود: با عرضه گندم در بورس کالا دیگر لازم نیست کشاورز منتظر بماند تا ببیند دولت چه زمانی نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می کند.

ورود گندم به بورس کالا پایداری تولید کشور را تضمین می کند

علی خان محمدی درباره دستور محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی مبنی بر عرضه گندم از سال آینده در بورس کالا در قالب سیاست قیمت تضمینی افزود: با عرضه گندم در بورس کالا دیگر لازم نیست کشاورز منتظر بماند تا ببیند دولت چه زمانی نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام می کند.
ورود گندم به بورس کالا پایداری تولید کشور را تضمین می کند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author