ورود نقدینگی جدید به بازار سرمایه

در گروه سرمایه گذاری ها وسبحان که روز چهارشنبه عرضه اولیه آن انجام و در قیمت ۱۴۹۰ ریال کشف قیمت شد ، با معاملات مثبت، پر حجم و پر تقاضایی در حاشیه 4.9 درصد مثبت مواجه شد ، به طوریکه این نماد در قیمت تومان ۱۵۶ تومان صف خرید بالغ بر ۹۳ میلیون سهمی را تجربه کرد .

اسکای نیوز

کانون نماز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author