واگذاری سهام دو شرکت دولتی از طریق بازار سرمایه

واگذاری سهام دو شرکت دولتی از طریق بازار سرمایه
تعداد یک میلیارد و ۱۵ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۳۸۷ سهم معادل ۱۹.۵۳ درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران امروز (سه‌شنبه) توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شود.

واگذاری سهام دو شرکت دولتی از طریق بازار سرمایه

تعداد یک میلیارد و ۱۵ میلیون و ۵۳۶ هزار و ۳۸۷ سهم معادل ۱۹.۵۳ درصد سهام شرکت آلومینیوم ایران امروز (سه‌شنبه) توسط سازمان خصوصی سازی در بورس اوراق بهادار عرضه شود.
واگذاری سهام دو شرکت دولتی از طریق بازار سرمایه

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author