واکنش مثبت شاخص گروه پالایشگاهی به افزایش قیمت نفت

واکنش مثبت شاخص گروه پالایشگاهی به افزایش قیمت نفت
بازار امروز بازاری نسبتا مثبت همچون هفته قبل بود همانطور که انتظار داشتیم معاملات امروز بازار در واکنش به افزایش قیمت نفت و گزارشات سه ماهه ، روند ملایمی را تجربه کرد، بطوریکه در میانه ی بازار شاهد صف خرید شدن گروه پالایشگاهی بودیم.

واکنش مثبت شاخص گروه پالایشگاهی به افزایش قیمت نفت

بازار امروز بازاری نسبتا مثبت همچون هفته قبل بود همانطور که انتظار داشتیم معاملات امروز بازار در واکنش به افزایش قیمت نفت و گزارشات سه ماهه ، روند ملایمی را تجربه کرد، بطوریکه در میانه ی بازار شاهد صف خرید شدن گروه پالایشگاهی بودیم.
واکنش مثبت شاخص گروه پالایشگاهی به افزایش قیمت نفت

بازار بورس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author