واریز نقدینگی جدید به حساب خریداران

واریز نقدینگی جدید به حساب خریداران
در معاملات امروز دوشنبه 96.05.02 در بازار برق بورس انرژی ، 233,000 کیلووات برق به ارزش 882 میلیون و 672 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 82 درصدی همراه شد.

واریز نقدینگی جدید به حساب خریداران

در معاملات امروز دوشنبه 96.05.02 در بازار برق بورس انرژی ، 233,000 کیلووات برق به ارزش 882 میلیون و 672 هزار ریال مورد معامله قرار گرفت که نسبت به روز معاملاتی گذشته با کاهش 82 درصدی همراه شد.
واریز نقدینگی جدید به حساب خریداران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author