هیات مدیره جدید کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مشخص شد

هیات مدیره جدید کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مشخص شد
مجمع سالانه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران عصر دیروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار و طی آن علاوه بر تصویب صورت های مالی 30 آذر و تصویب برنامه‌های سال آینده، ترکیب جدید هیات مدیره هم مشخص شود.

هیات مدیره جدید کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مشخص شد

مجمع سالانه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران عصر دیروز در دانشگاه شهید بهشتی برگزار و طی آن علاوه بر تصویب صورت های مالی 30 آذر و تصویب برنامه‌های سال آینده، ترکیب جدید هیات مدیره هم مشخص شود.
هیات مدیره جدید کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران مشخص شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author