هندی ها قیر ایران را از تابلوی بورس کالا می خرند

هندی ها قیر ایران را از تابلوی بورس کالا می خرند
بیژنی با بیان اینکه قیر از محصولات عمده و استراتژیکی است که تهیه آن از ایران برای هند بسیار مهم خواهد بود، افزود: با امضای این توافقنامه، این امکان برای خریداران هندی فراهم می شود که بتوانند قیر ایران را از تابلوی بورس کالا خریداری کنند.

هندی ها قیر ایران را از تابلوی بورس کالا می خرند

بیژنی با بیان اینکه قیر از محصولات عمده و استراتژیکی است که تهیه آن از ایران برای هند بسیار مهم خواهد بود، افزود: با امضای این توافقنامه، این امکان برای خریداران هندی فراهم می شود که بتوانند قیر ایران را از تابلوی بورس کالا خریداری کنند.
هندی ها قیر ایران را از تابلوی بورس کالا می خرند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author