هلدینگ آلفابت، ارزشمندترین شرکت سیلیکون ولی شد

سال ها بود که این دو رقیب با هم در رقابتی تنگاتنگ بودند و طی این سال ها اپل اجازه برتری به هیچ شرکتی را نداد. اما در سال جاری، شرکت آلفابت توانست از اپل سبقت بگیرد و به عنوان ارزشمندترین شرکت در سیلیکون ولی نامیده شود.

آهنگ جدید

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author