نقش‌ رسانه‌ها در اتصال استارت‌آپ‌ها به سرمایه‌گذاران

نقش‌ رسانه‌ها در اتصال استارت‌آپ‌ها به سرمایه‌گذاران
بنی اسدی به فضای رسانه‌ای مناسبی که فرابورس از طریق پوشش خبری در رسانه‌های ‏مکتوب و شبکه‌های اجتماعی، پخش زنده و استودیوی تلویزیونی ایجاد کرده است، اشاره کرد که علاوه بر ‏اینکه برند فین‌استارز را گسترش می‌دهد، امکان معرفی استارت‌آپ‌ها را به سرمایه‌گذاران از طریق رسانه‌ها ‏فراهم می‌ کند.‏

نقش‌ رسانه‌ها در اتصال استارت‌آپ‌ها به سرمایه‌گذاران

بنی اسدی به فضای رسانه‌ای مناسبی که فرابورس از طریق پوشش خبری در رسانه‌های ‏مکتوب و شبکه‌های اجتماعی، پخش زنده و استودیوی تلویزیونی ایجاد کرده است، اشاره کرد که علاوه بر ‏اینکه برند فین‌استارز را گسترش می‌دهد، امکان معرفی استارت‌آپ‌ها را به سرمایه‌گذاران از طریق رسانه‌ها ‏فراهم می‌ کند.‏
نقش‌ رسانه‌ها در اتصال استارت‌آپ‌ها به سرمایه‌گذاران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author