نفوذ بیشتر در بازار جهانی زعفران از مسیر بورس کالا

نفوذ بیشتر در بازار جهانی زعفران از مسیر بورس کالا
حضور فعال در بازار جهانی، مدیریت نوسانات قیمت این محصولات، جلوگیری از واسطه‌گری، تنظیم بازار و شفافیت اقتصادی از مهم ترین اهداف و چشم‌اندازهایی است که برای عرضه کالاهای کشاورزی به خصوص زعفران در بورس کالا مطرح است.

نفوذ بیشتر در بازار جهانی زعفران از مسیر بورس کالا

حضور فعال در بازار جهانی، مدیریت نوسانات قیمت این محصولات، جلوگیری از واسطه‌گری، تنظیم بازار و شفافیت اقتصادی از مهم ترین اهداف و چشم‌اندازهایی است که برای عرضه کالاهای کشاورزی به خصوص زعفران در بورس کالا مطرح است.
نفوذ بیشتر در بازار جهانی زعفران از مسیر بورس کالا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author