نفرات برگزیده نخستین جشنواره بورس و رسانه معرفی شدند

نفرات برگزیده نخستین جشنواره بورس و رسانه معرفی شدند
روز گذشته، 23 مرداد 1396 نخستین جشنواره بورس و رسانه با حضور روسای سابق و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر کل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، مدیران بازار سرمایه و خبرنگاران این حوزه در هتل لاله برگزار شد.

نفرات برگزیده نخستین جشنواره بورس و رسانه معرفی شدند

روز گذشته، 23 مرداد 1396 نخستین جشنواره بورس و رسانه با حضور روسای سابق و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، دبیر کل سابق سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، مدیران بازار سرمایه و خبرنگاران این حوزه در هتل لاله برگزار شد.
نفرات برگزیده نخستین جشنواره بورس و رسانه معرفی شدند

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author