نفت برنت ۳۸ سنت گران شد

نفت برنت ۳۸ سنت گران شد
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۳۸ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۶۹ دلار و ۴۱ سنت رسید. قیمت نفت برنت در روز ۱۵ ژانویه به بالاترین رقم ۳ سال اخیر یعنی ۷۰ دلار و۳۷ سنت رسیده بود. قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز ۴۲ سنت، معادل ۰.۷ درصد رشد داشت و به ۶۳ دلار و ۹۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز روز ۱۶ ژانویه بالاترین رقم ۳ سال اخیر یعنی ۶۴ دلار و ۸۹ سنت را تجربه کرد.

نفت برنت ۳۸ سنت گران شد

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۳۸ سنت معادل ۰.۵۵ درصد افزایش به ۶۹ دلار و ۴۱ سنت رسید. قیمت نفت برنت در روز ۱۵ ژانویه به بالاترین رقم ۳ سال اخیر یعنی ۷۰ دلار و۳۷ سنت رسیده بود. قیمت نفت خام آمریکا نیز امروز ۴۲ سنت، معادل ۰.۷ درصد رشد داشت و به ۶۳ دلار و ۹۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدییت نیز روز ۱۶ ژانویه بالاترین رقم ۳ سال اخیر یعنی ۶۴ دلار و ۸۹ سنت را تجربه کرد.
نفت برنت ۳۸ سنت گران شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author