نفتای سنگین پالایش نفت لاوان بالاتر از قیمت نشریه پلتس

نفتای سنگین پالایش نفت لاوان بالاتر از قیمت نشریه پلتس
نفتای سنگین پالایش نفت لاوان از دو سال گذشته که در بورس انرژی عرضه می شود همیشه با تخفیف فروخته شده است اما روز شنبه (12 اسفند 96) برای اولین بار به صورت پریمیوم در این تناژ معامله شد. تا کنون هیچ ارگانی در ایران نتوانسته نفتای سنگین را به قیمتی پریمیوم به فروش برساند.

نفتای سنگین پالایش نفت لاوان بالاتر از قیمت نشریه پلتس

نفتای سنگین پالایش نفت لاوان از دو سال گذشته که در بورس انرژی عرضه می شود همیشه با تخفیف فروخته شده است اما روز شنبه (12 اسفند 96) برای اولین بار به صورت پریمیوم در این تناژ معامله شد. تا کنون هیچ ارگانی در ایران نتوانسته نفتای سنگین را به قیمتی پریمیوم به فروش برساند.
نفتای سنگین پالایش نفت لاوان بالاتر از قیمت نشریه پلتس

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author