نسخه جدید تاپ با امکان کارت به کارت برای آیفون منتشر شد

نسخه جدید تاپ با امکان کارت به کارت برای آیفون منتشر شد
روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) اعلام کرد : نسخه جدید اپلیکیشن تاپ دارای امکان عملیات کارت به کارت برای کاربران فعال گردید .

نسخه جدید تاپ با امکان کارت به کارت برای آیفون منتشر شد

روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) اعلام کرد : نسخه جدید اپلیکیشن تاپ دارای امکان عملیات کارت به کارت برای کاربران فعال گردید .
نسخه جدید تاپ با امکان کارت به کارت برای آیفون منتشر شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author