نخستین پیش بینی 96پالایش نفت لاوان

نخستین پیش بینی 96پالایش نفت لاوان
شرکت پالایش نفت لاوان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 692 ریال اعلام کرد؛ این در حالی است که در پیش بینی سال مالی 95 پیش بینی سود هر سهم این شرکت مبلغ 968 ریال اعلام شده بود.

نخستین پیش بینی 96پالایش نفت لاوان

شرکت پالایش نفت لاوان پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 96 را مبلغ 692 ریال اعلام کرد؛ این در حالی است که در پیش بینی سال مالی 95 پیش بینی سود هر سهم این شرکت مبلغ 968 ریال اعلام شده بود.
نخستین پیش بینی 96پالایش نفت لاوان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author