میعانات گازی در صدر تجارت خارجی ایران

میعانات گازی در صدر تجارت خارجی ایران
ایران در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادر کرده است.

میعانات گازی در صدر تجارت خارجی ایران

ایران در چهار ماهه نخست سال جاری ۱۳ میلیارد و ۴۵۸ میلیون دلار کالا به کشورهای دیگر صادر کرده است.
میعانات گازی در صدر تجارت خارجی ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author