میزبانی بورس کالا از عرضه ۱۵۰ هزارتن انواع محصول

حدود ۱۵۰ هزار تن انواع کالا، طی روز شنبه ۱۷ بهمن ماه، روانه تالارهای مختلف بورس کالای ایران می شود.

خرم خبر

موبایل دوستان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author